OUR INDUSTRYDETAIL

芬兰减盐工作

       •1978年,国家营养委员会建议减少食盐摄入。

       •1979-1982年,开展“北卡累利阿食盐工程”人群调查。

       ——媒体和食品企业合作主动减盐,并开展针对卫生保健人员的教育。

       ——3年以后,该工程扩展至全国。

       ——公众开始知晓盐与血压的关系。

       •建立了定期检查制度(由芬兰国立健康与福利研究院THL每五年进行一次人群调查)。

       •1993年,颁布了第一个国家标签法,以后进行了更新。

 

快速导航

联系我们

021-33681560

点击分享

留言板

减钠专利