OUR INDUSTRYDETAIL

芬兰采取综合减盐方法涉及的机构组织和工作

       •涉及立法和消费者信息的政府部门有:经济和就业部、农林部、芬兰食品安全局等

       •涉及膳食建议的部门:国家营养委员会

       •和减盐有关的消费者教育组织:各种非政府组织组织,例如,芬兰心脏协会、消费者组织等

       •针对所有食盐利益相关人的专家研讨会

       •产品开发:天然盐,减盐肉制品,减盐面包等

 

快速导航

联系我们

021-33681560

点击分享

留言板

减钠专利